Łamanie szyfru Cezara w Pytonie po ukraińsku

Cezar po ukraińsku

Najbliższy numer ogólnopolskiego czasopisma dozwolonego do lat 14 Programista Junior 2/2022 rozpocznie się następującym wstępem:

W tym wydaniu PJr znajdziecie wkładkę, ufundowaną przez studentów z Politechniki Poznańskiej (www.kolo-programowania.put.poznan.pl), z artykułem w języku ukraińskim. Prosimy o przekazanie tego materiału tam, gdzie się przyda, czyli do szkół i punktów opieki nad uchodźcami. Wsparcie materialne organizuje opiekun Koła www.patronite.pl/Python

Найближчий випуск загальнодержавного періодичного видання дітям до 14 років “Розробник Junior 2/2022” (Programista Junior 2/2022) розпочнеться такими рядками:

У цьому випуску PJr ви знайдете вкладиш-цікавинку, якою займались студенти Познанського технологічного університету (www.kolo-programowania.put.poznan.pl), зі статтею українською мовою. Будь ласка, розповсюдьте ці матеріли скрізь, де вони будуть у нагоді, наприклад, у школах та пунктах догляду для біженців. Матеріальне забезпечення організовує керівник гуртка www.patronite.pl/Python .

Możesz również polubić…

1 komentarz

  1. Ten wpis o tytule "Łamanie szyfru Cezara w Pytonie po ukraińsku" z kategorii "Artykuł / Zadanie" dotyczący: , , , , , , , czeka na Twój komentarz. Na pewno masz na ten temat coś ciekawego do powiedzenia. Co sądzisz o tym, co napisałem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here