Pisanie bloga to nie dla mnie! – mówiłem kiedy nastała moda

Blog

Pisanie bloga to tworzenie rodzaju intymnego pamiętnika udostępnianego w internecie – przeczytałem ze zdumieniem i odrazą.

Pisanie bloga przy moim biurku
Moje nie zawsze uporządkowane miejsce pracy

Za Boga nie będę się bawił w pisanie bloga , ale on się zmienił

Pisanie bloga nie przychodziło mi do głowy, bo jakoś nie mogłem pogodzić intymności z publikowaniem na cały świat. Uznałem to za kolejne dziwactwo, w którym na pewno nie wezmę udziału. Jednak o ile nazwa blog pozostała to zmieniła swój charakter. Zbliżyła się mianowicie do formy stałej rubryki w gazecie i to nie tylko codziennej, lecz również publikacji specjalistycznych. Blogi z intymnymi zwierzeniami zmarginalizowały się, a w zamian wyrosły też blogi literackie dalekie od relacjonowania rzeczywistych faktów. http://blog.pasjapisania.pl/

Wszystko płynie, czyli nie tylko pisanie bloga zmienia się

Uogólniając, to chyba nie jest wcale wyjątkowe zjawisko w informatyce, takie zmienianie pierwotnego znaczenia i założeń. Bo jakże inaczej wytłumaczyć przekształcenie się urządzenia pierwotnie przeznaczonego do szybkich obliczeń wielkości numerycznych https://pl.wikipedia.org/wiki/ENIAC w maszynkę do grania i komunikowania się jaką jest dzisiaj dla ogromnej większości nie tylko dzieci https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer. Być może dostrzegając to łatwiej będzie nam znaleźć zrozumienie dla jednego z dyrektorów firmy IBM, który jak głosi niepotwierdzona legenda zaraz po wojnie oszacował długoterminowe zapotrzebowanie na komputery w ilości nieprzekraczającej kilku sztuk w całym świecie. Jeśli bowiem patrzeć na nie przez pryzmat tego czym był pierwszy komputer ENIAC to rozumowanie było niepozbawione racji. Jednak bardzo szybko okazało się, że na bity można przełożyć nie tylko liczby, ale również wszelkie znaki alfanumeryczne, kolorowy i ruchomy obraz, dźwięk i znacznie więcej naszych wyobrażeń o otaczającej rzeczywistości https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna.

Jaki będzie ten blog

Ja też ulegając pokusie pisania popularnonaukowego bloga zupełnie nie mam pojęcia co z tego wyniknie i jak będzie wyglądał za kilka lat, a nawet za kilka tygodni. Czy ograniczę się do relacjonowania odkryć i wynalazków, na dodatek w suchej formie popularnonaukowych artykułów? Czy też wykorzystam swoją słabość do tworzenia form literackich w ten sposób przybliżając tematykę nauk ścisłych?

Bo muszę się przyznać, że ja również trochę się zmieniłem i lubię chociaż poudawać wywnętrzanie się pisząc w pierwszej osobie opowiadanie o lekko romansowym charakterze. Może więc spróbuję w ten sposób zawoalować jakiś naukowy czy techniczny problem.

Zachęcam do snucia prognoz w komentarzach do mojego bloga https://doktorB.it, zwłaszcza jeśli są to kierunki oczekiwane. Być może zainspiruję się. Kto wie?

Inspiracje

Możesz również polubić…

2 komentarze

  1. 22 sierpnia 2021

    […] Jednak teraz uznałem, że właściwszym tytułembędzie „doktor Bit” https://doktorb.it/nie-bawi-mnie-pisanie-bloga/ […]

  2. 3 kwietnia 2022

    […] Jednak teraz uznałem, że właściwszym tytułem będzie “doktor Bit” https://doktorb.it/nie-bawi-mnie-pisanie-bloga/ […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here