WPROWADZENIE

Wprowadzenie do informatyki to cały przedmiot dla pierwszego roku studiów informatycznych. Studenci poznają na nim zarówno praktykę jak teorię różnych działów informatyki. Wśród tego oczywiście programowanie, chociaż trochę ułatwione. Jednak nie aż tak jak w edukacyjnych językach programowania.

Mój blog jest inny, jak mnie się wydaje dostępniejszy. Staram się zamieścić i przystępnie wytłumaczyć w nim treści, które niekiedy tylko kojarzą się z informatyką czy w ogóle naukami ścisłymi. Takie są moje opowiadania. Są zarówno romansowe jak fantastyczno-naukowe. Ale też obyczajowekryminalne. Mam też piosenki często okraszone teledyskami. Nie zawsze wypływa z tego jakaś bezpośrednia korzyść poznania przydatnego narzędzia informatycznego. Jednak taka lektura pozwala wejść w świat informatyki i lepiej go zrozumieć.

Czasem to tylko jakieś urozmaicenie. Ale bywają też treści wyprzedzające to czego najchętniej się uczy np. z zakresu handlu i usług w Internecie: usługi i zakup Jasia , kupowanie koszyka jak najtaniej. Nowej dziedziny z pogranicza nauk: bioinformatyki , kombinatoryczna analiza widm NOESY. Już dekadę temu pisałem o komputerach kwantowych i ich fenomenie. Wtedy to były tylko rozważania teoretyczne i niewielkie rozmiarowo eksperymenty, a dziś bije się rekordy.

niesztywne wprowadzenieMoi studenci często realizują też gry, czasem zaskakująco przyjemne. Inną popularną dziedziną dla prac dyplomowych są aplikacje mobilne.

Wprowadzenie do informatyki nie musi być przecież takie sztywne.